SSCGTHV

miércoles, 10 de septiembre de 2014

CURS - Abordatge dínfermería per al pacient pediàtric al servei d´urgències

Abordatge dínfermería per al pacient pediàtric al servei d´urgències

1. Urgència pediàtrica
    1.1 Context d'urgència pediàtrica
    1.2 Material necessari
    1.3 Càlcul de dosis
2. RCP bàsica pediàtrica i neonatal.
3. Urgències pediàtriques habituals
    3.1 Convulsió
    3.2 Cos extrany en via respiratòria
    3.3 Broncoespasme
    3.4 Intoxicació: medicamentosa i substàncies no farmacològiques
    3.5 Shock anafilàctic
    3.6 TCE
4. L'abordatge d'urgències pediàtriques
5. Preguntes i enllaços d'interès
Data: 27 de novembre 2014
Lloc: sala de actes 
Horari: 15 a 17 hores
Impartit per: Dèlia Colomé, Infermera de l'Hospital de Sant Pau