SSCGTHV

CGTTRIA CGT - PER A LLUITAR..I GUANYAR
http://www.slideshare.net/SSCGTHVICS/cgt-per-a-lluitarguanyar

GUIA - SENYES D´IDENTITAT I FUNCIONAMENT ORGÀNIC
http://www.slideshare.net/SSCGTHVICS/guia-senyes-didentitat-i-fincionament-orgnic

HOJA DE AFILIACIÓN - Federación Local CGT Viladecans
http://www.slideshare.net/SSCGTHVICS/afiliacin-federacin-local-cgt-viladecans

No hay comentarios: