SSCGTHV

jueves, 20 de febrero de 2014

Informativo Febrero 2014

COMUNICAT DE LES SECCIONS SINDICALS DE CGT ICS DE SANITAT DAVANT LA CONCESSIÓ DEL QUART LA I DOS DIES PERSONALS PER INTERVENCIONS  I /O SEDACIÓ

Des de les seccions sindicals de CGT SANITAT ICS (Hospital de Bellvitge , H. Vall Hebron , H. Joan XXIII , H. Tortosa , AP Costa de Ponent , AP Lleida , H. Germans Trias i Pujol i H. Viladecans)  critiquem durament el xantatge al qual l'empresa ( ICS ) ha sotmès als sindicats membres de la taula sectorial : UGT. CCOO , SATSE , CATAC , METGES CAT .

Durant aquests últims mesos l'empresa ha intentat que aquests sindicats signessin l'augment de la jornada laboral per aplicar les 1664 hores diürnes i 1500 nocturnes a canvi dels permisos d'hospitalització i sedació .

Afortunadament cap sindicat va caure en el parany i es va negar a signar l'augment de jornada laboral més ampli de tot l'estat a canvi d'unes engrunes que d'altra banda haurien perdut a nivell judicial ja que els dies d'hospitalització estan reconeguts en la taula de la funció pública . Amb l'anunci de la recuperació del QUART LA per part de l'administració pública estatal , l'empresa ha tornat a tensar el pols i malgrat que alguns sindicats han signat el quart dia graciable , un dia per CMA per familiars de 1r grau de consanguinitat i un dia per prova de sedació , volem deixar patent i denunciar la desídia , passivitat i falta de resposta com hauria de ser la d'uns sindicats que representen a la sanitat pública de Catalunya . Són sindicats que encara que ens representen a la Mesa Sectorial , no tenen un pols mínimament vital i segueixen aferrant-se a un costum pactista on no hi ha cap assumpte que pactar i esdevenen més aviat en una rendició anunciada .

Som l'únic sindicat que alça la veu davant la pèrdua de drets laborals i socials que ens són arrabassats amb total impunitat , nocturnitat i traïdoria i evidenciem l'ocultisme i olor de ranci que emana des de dins de l'ICS . Ho vam poder comprovar en la darrera convocatòria de concentració que va fer la CGT de Sanitat a l'entrada de l'ICS i que va deixar aquesta trista imatge que reflecteix en forrellat a què ens sotmeten :

SI LLUITES PODEM GUANYAR PERÒ            
SINÓ LLUITES ESTEM PERDUTSCOMUNICADO DE LAS SECCIONES SINDICALES DE CGT ICS DE SANIDAD ANTE LA CONCESIÓN DEL CUARTO LA Y DOS DÍAS PERSONALES POR INTERVENCIONES Y/O SEDACIÓN

Desde  las secciones sindicales de CGT SANIDAD ICS (Hospital de Bellvitge, H. Vall Hebrón, H. Joan XXIII, H. Tortosa, AP Costa de Ponent, AP Lleida, H. Germans Tries i Pujol y H. Viladecans), criticamos duramente el chantaje al que la empresa (ICS) ha sometido a los sindicatos miembros de la mesa sectorial: UGT. CCOO, SATSE, CATAC, METGES CAT.

Durante estos últimos meses la empresa ha intentado que estos sindicatos firmaran el aumento de la jornada laboral para aplicar las 1664 horas diurnas y 1500  nocturnas a cambio de los permisos de hospitalización y sedación.

Afortunadamente ningún sindicato cayó en la trampa y se negó a firmar el aumento de jornada laboral más amplio de todo el estado a cambio de unas migajas que por otro lado hubieran perdido a nivel judicial ya que los días de hospitalización están reconocidos en la mesa de la función pública. Con el anuncio de la recuperación del CUARTO LA por parte de la administración pública estatal, la empresa ha vuelto a tensar el pulso y a pesar de que algunos sindicatos han firmado el cuarto día graciable, un día per CMA por familiares de 1er grado de consanguinidad i un día por prueba de sedación, queremos dejar patente y denunciar la desidia, pasividad y falta de respuesta como debería ser la de unos sindicatos que representan a la sanidad pública de Cataluña. Son sindicatos que aunque nos representan en la Mesa Sectorial, carecen de un pulso mínimamente vital y siguen aferrándose a una costumbre pactista donde no hay ningún asunto que pactar y devienen más bien en una rendición anunciada.

Somos el único sindicato que alza la voz ante la pérdida de derechos laborales y sociales que nos son arrebatados con total impunidad, nocturnidad y alevosía y evidenciamos el ocultismo y olor a rancio que emana desde dentro del ICS. Lo pudimos comprobar en la última convocatoria de concentración que hizo la CGT de Sanidad en la entrada del ICS y que dejó esta triste imagen que refleja en cerrojo al que nos someten:

SI LUCHAS PODEMOS GANAR PERO
SINO LUCHAS ESTAMOS PERDIDOS

No hay comentarios: